Τηλέφωνο παραγγελιών: 210 323 9743

Εκδότης: Βασίλης Χειλάς,

Υμηττού 56,

116 34 Αθήνα.